Важна информация за вашия акаунт в Койнбейз

Ако Обединеното кралство напусне Европейския съюз на 31 октомври 2019 г., без да има споразумение за оттегляне, се очаква, че CB Payments, Ltd. вече няма да може да ви предоставя услуги за електронни пари, като вашият евро портфейл.

В светлината на това ние планираме да прехвърлим настоящите ви отношения с CB Payments Ltd. на друго лицензирано предприятие Койнбейз в рамките на ЕС. Услугите на Койнбейз, които получавате, няма да бъдат засегнати от прехвърлянето.

Поради продължаващата несигурност около Brexit, времето за всяко прехвърляне все още предстои да бъде уточнено и ще поддържаме връзка с Вас с допълнителна информация.

Leave a Reply