Brave достига до 150 000 проверени издатели само 5 седмици след като премина 100 000

Брой на използвалите браузъра – 150,502 към 29 май 2019 година. Ето и списък от най-големите канали, разчитащи на BAT – Basic Attention Token

Исторически данни за издателите на Youtube

Исторически данни за издателите на уебсайтове

Четете още: Бинанс или Байнанс?

Исторически данни за потребители на Twitch

Исторически данни за потребителите на Twitter

Брой притежатели на BAT – 145172

Източник

One Reply to “Brave достига до 150 000 проверени издатели само 5 седмици след като премина 100 000”

Leave a Reply