Ще заговорим ли са криптоикономика?

Икономистите са длъжни да описват икономическите случки, дадености и факти. Освен анализа, те използват и способа на регистрацията, за да уговят необяснимото, но явяващо се сред труда и сред  света на неговото наслагване, капиталът. Така недвусмислено се създава  светът на икономическата действителност,  чиято реалност е винаги различна и  доходоностна.  Как се развива тя е обект на страниците на изданията, на мислите, и на парите  в джоба ни, на пазарния ни избор и на предлагането?  Дори така представена , в днешни дни тази действителност е, все още неясност, невидимост, толкова силна колкото и по времете на Адам Смит, родоначникът  на съвременната научна икономическа теория.

В реалния живот „ неуловимото“ , „ неизмеримото“ и „ скритото“  са тук, в действителността ни,  разделят ни и ни делят, сполотяват ни и ни превръщат в пленници на ежедневието, не ни дават възможност да кажем „Да“ на труда, който единствено гарантира съществуването на свободата и на независимостта на отделното ни „аз“. Единствето трудът , настоящ,минал или бъдещ, гарантира  невидимата сила, която е в основата на  свободата  на човека, която, създава реалната възможност да си свободен в битието и в духа, в душата и в сърцето, сред природата и в обществото,  сред времето и пространството, сред всичко, което ти дава правото  да живееш в мир със света, в който доминира уговорката „труд – пари“ / „пари – труд“.

Как да купя Биткойн?

В нашите изложения  и  статии  за криптовалути, говорим и ще говорим само от една гл.т.  и тя е:  логичното изграждане на  наука за тях, а именно  критоикономика. Наука,  имаща реално приложение и смисъл, съчетаваща  единството на икономическото   и на криптографическото знание и то само в един единствен аспект, преодоляване на скритостта и вярното описване на виждащото се, изследващото се и проникващото в тази скритост; един разказ за пазарите на криптото, на онова, което преодолява невидимото и може да предвиди бъдещото, настоящото и корегира миналото положение. На всичко оново, което с надежда наричате развитие и с мечта наричаме реалност.

Съвремената наука говори за криптиране в разрични области. Сред тях са  програмирането, математиката, анализа  и т.н, дори вече има специална научна област  – криптография, така че можем да говорим за криптотехника, криптоикономика и прочие. Изобщо криптото или скритостта се превръщат в начин на изследване и  път за труда, за необятното, което предлага той,  за един друг порядък на мисли и действия, които винаги са водили към развитието на човешкото съществуване и прогрес. Ако подходим описателно  към „графията“, т.е. към писането,  то описателността в икономиката  би водила  до имагинерност при планиране, решенията и екологията, би създавала нов пазар, какъвто е криптирането и би търсила нов хоризонт, като планирането.  Разбира се, общото  „описанието на скритото“  или  криптографичното е  толково присъщо на икономическото знание, колкото самите  ние можем да опишем и да знаем за него, както и да използваме и развиваме във времето на своя и на другия труд, на парите и размяната, на еквивалента и дигиталността, наречена виртуално присъствие.

Ако трябва да обобщим, криптоикономика е новото начало на нашето съвременно икономическо „аз“, търсещо и сътворяващо пазара и неговите измерения в един по-еквивалентен и реален смисъл на измеримост и на преценена възможност, на съзидателност и градивност, а не – на еквиваленция на трудовата сила.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Криптография

3 Replies to “Ще заговорим ли са криптоикономика?

Leave a Reply