Криптовалутата и еквивалентите на размяна

Трудът сред паричните измерения и действителността на реалното валутиране

Един ден, равен на една нужда? Кой спечели? Кой е гладен?  Кой е спестил?  и …….

Човек винаги е мечтал трудът му да бъде заплатен, сигурен и да му носи щастие. Капиталът е първото препятствие пред тази реалност. Днес криптовалутите се опитват да разрешат този проблем, поставяйки на равно различни видове труд, доскоро измерван само със стойности, т.е. в парични еквиваленти и други отношения, които можем да наречем условно природни и обществени дадености. Липсата на капитал или голямата му наличност е проблем, на който криптовалутите не реагират, поне засега, но поради общата среда, проблемът става чувствителен, усложнен и по-ясно конкретен. Изисква се голямо усилие, за да се справиш с лавината проблеми,  които създава капиталът, но той е едиственото нещо, което ние бихме нарекли първоначална договореност. Дали той съществува или не, като стойност, няма значение в определени  моменти, като по-вярното е, че той, е по-голям от традиционната покупка, отложеното вземане, задължението , натрупаната трудова стойност  и т.н. Вярно е също, че създава възможност за натрупването; характерно е също, че справедливостта му е необходимост, гарантираща, дадености и други дадени относителни елементи, и вероятно той съществува най-евтино и рационално до момента, като даденост.

Четете още: Как да купя Биткойн?

Преди да се заем с криптиране , като бизнес, дейност или просто занимание, отчитайте, че това е текущ труд, измерен, реален, спекулативен, различен и по-свит от еквивалентите, каквито и да са те, защото хората умеят различни неща, търгуват различни стоки и продукти, разполагат с различна консумативна среда  или фактори, условно наричани среда на размен.  При криптовалутите, тази  среда е на еквиваленти и на действителни дадености.

Както вече съобщихме има 2872 криптовалути в света. В близките няколко месеца, ще наблюдаваме първите 100, като искрено се надяваме с времето да разучим и останалите. Не забравяйте те оперират, по наши наблюдения, със същите икономически понятия, като всяка друга икономическа реалност, но технически създават  собствена среда, технология и терминология, с една единствена цел да се печели от труд, от надежда и от даденост, непризната и непризнавана. Така, че когато се допирате до криптовалути, а и въобще до икономически неща,  мислете за себе си и за своето «аз», за делника си, надеждите и мечтите.  И ако този свят Ви е интересен, бъдете честни, разумни и обмисляйте, законово, вярно съптките си. Икономиката е трудна, добра и (не)благодарна наука, защото е точна, реална и много конкретна  задълбочена. Трудът в нея е скъп и нееквивалентен, и има смисъл само в контекста на дадено друго знание или реалност, бизнес, или икономическа компонента – пари, качества, готовност за труд или конкретика, носеща предметно-еквивалетна стойнст, например, друга професия, задълбоченост и/или  простор на личността; – градивен интерест.

Четете още: Криптовалутите са предпочитани пред блокчейн технологията

При криптовалутните среди, които реално могат, дори само да докосват действителаната ви среда, без дори да ги усетите или просто да не съществуват за вас, се установява вяра в труда, който се отблаготворява. Търси се алтернативност, с цел еквивалетност, свободна или друга договоренст, преценка, вярност към измерението  и към  измерването. При първото – измерението –  е трудно да се изисква устойчивост, а при второто – измерването – градивно е доверието, вярата и пазара. Ако не сте убедени в криптирането, или просто нямате позиции в него се опитвайте да уредите наследствените си права. Оставайки ги на следващато поколение се лишавате от капитала на възможната реалност и блокирате бъдещето, минимум. Това поведение  по същество е нееквивалетност, трудова занемареност или човешка немърливост. При развитие на криптосредата, което е неизменно,  ако не действате рационално, ще бъдете в лъжлива позиция и ще опропостите, реалната си икономическа даденост. Ние не знаем, доколко е благоприятна средата в законов план, от тази гледна точка, но във всички случай се насочете към решение от някакъвм тип и се опитайте да го реализарате правилно.

Снимка

Leave a Reply