Една от четири търговски фирми е приела криптовалута по някакъв начин

Доклад, изготвен от фирмата за анализ на деривати, Acuiti, разкрива нарастващ интерес към списъка на криптовалутите сред институциите, въпреки съществуващите опасения за комплайънс. Докладът е съставен в партньорство с борси, Bitstamp и Чикагската търговска борса (CME).

Изследването анкетира 86 „висши ръководители“ от групи за купуване, продажба и частни търговски групи, специализирани в традиционната търговия с деривати, клиринг и изпълнение“.

Докладът също допълни своите открития чрез проучване на търговски фирми, специализирани в криптовалути.

26% от търговските фирми са приели крипто активи под някаква форма

Докладът установява, че 17% от традиционните търговски фирми вече са приели криптовалути – като приемането е определено като „търговия или разрешаване на търговията и клиринга на поне един спот дигитален актив или деривативен инструмент“.

Разглеждайки всички доставчици на търговски услуги, проучването установи, че един на всеки четирима респонденти поддържат крипто активи. На всички проучени пазари, търсенето на цифрови активи на клиентите значително надминава желанието на търговските фирми да предоставят криптовалути.

Фирмите, от продаващата страна, предлагащи услуги за цифрови активи, са ограничени до поддръжка или на CME, или на деривати на Bakkt – като CME вижда два пъти приемането на Bakkt.

Крипто активите са „на върха“ на значително възприемане

Докладът установява, че 45% от фирмите, които в момента не поддържат криптовалути, планират да преразгледат идеята в рамките на следващите 6 месеца.

Освен това 97% от фирмите изразиха готовност да преразгледат решението си в рамките на две години.

Приемането на цифрови активи в Азия значително изпреварва Северна Америка

Изследването отбелязва много по-високи степени на приемане от търговски фирми, базирани в азиатско-тихоокеанските региони – където процентът на приемане е 57%. Установено е, че в северноамериканските фирми има най-голяма разлика между търсенето и приемането – където е задоволено само половината от търсенето на цифрови активи.

Четете още: Хардуерния портфейл Ledger предупреждава за фалшиво разширение на Google Chrome което краде криптовалута.

Уил Митинг, управляващият директор на Acuiti, заяви, че фирмата идентифицира „нарастващ разрив между търсенето от традиционните търговски фирми за разширяване на обхвата на цифровите активи и желанието или способността на фирмите, от продаващата страна, да предоставят достъп“.

По-голямата част от фирмите, приели криптовалута, са го направили през последните 12 месеца.

Институциите определят сигурността и попечителството като основни криптовалутни рискове

Проучването поиска всички респонденти да посочат трите най-големи рискове, които свързват с предоставянето на цифрови активи.

Като цяло, опасения за сигурността и хакерство бяха посочени сред основните идентифицирани рискове. Традиционните търговски фирми също подчертаха безпокойството по отношение на решенията за попечителство, достъпни за съхранение на крипто активи.

Както традиционните фирми, така и криптовалутните борси идентифицират възможностите за маркет мейкинг

Докладът установява, че маркет мейкинг е общата стратегия, използвана както от борсите на крипто активи, така и от традиционните търговски фирми.

За разлика от институциите, беше открито, че криптовалутните борси също отделят значителни ресурси към Over-The-Counter (OTC) търговията.

Източник

Leave a Reply